De beheerder van een object is verantwoordelijk voor de veiligheid en welzijn ten behoeve van de gebruikers en het personeel. Voor een beweegbare brug zijn dit de weggebruikers, vaarweggebruikers, brugbedienaar en iedereen die werkzaamheden uitvoert aan de brug in opdracht van de beheerder.

Om de risico’s in kaart te brengen voor het gebruik en het onderhouden van uw objecten is het wettelijk verplicht om door middel van een risico-inventarisatie en evaluatie de risico’s voor gebruikers en bedienaars in kaart te brengen en vast te leggen.

De risico-inventarisatie bestaat uit een bureaustudie, inspectie op locatie en een interview met de beheerder /en/of bediening. Tijdens de bureaustudie wordt het object en de documentatie aan de vigerende wet- en regelgeving en eventuele passende normen getoetst.

Op basis van de objectieve methodiek van Fine & Kinney worden de risico’s in kaart gebracht en gekwantificeerd, waarmee uiteindelijke een geprioriteerde risicolijst komt. Per risico wordt een concrete beheermaatregel voorgesteld. De evaluatie wordt na uitvoering van de beheersmaatregelen uitgevoerd en de risico’s opnieuw gekwantificeerd en eventuele restrisico’s benoemd.