Met een toestandsinspectie wordt door een visuele beoordeling van alle constructieonderdelen de toestand in kaart gebracht.

Een goed voorbeeld hiervan is een inspectie volgens de NEN 2767-4 norm. Hierbij wordt het object in bouwdelen en elementen opgesplitst. Door schadebeelden met een gekwantificeerde omvang te koppelen aan deze elementen, wordt een conditie- en verzorgingsscore (1 t/m 6) bepaald.