Bij het areaalbeheer zijn altijd kosten gemoeid. Vanaf nieuwbouw tot en met de sloop zijn de steeds terugkomende vragen “Wat kost het?” en “Hoe beheers ik de kosten?”

Kostenramingen

Binnen Object Survey is de ervaring aanwezig van het opstellen van budget, project- en contractramingen en LCC-ramingen bij opdrachtgevers. Elke raming heeft een eigen doel.

Wij staan de opdrachtgever graag tot dienst bij het opstellen van een budgetraming, zodat er voldoende budget kan worden aangevraagd om het onderhoud of investeringen te realiseren.

Wanneer dit leidt tot grote investeringen is het belangrijk dat er een gedegen beslissing kan worden genomen. Hiervoor wordt het advies uitgewerkt in verschillende scenario’s. Van elk scenario worden de maatregelen en een planning opgesteld om de scenario’s met een LCC-raming met elkaar te kunnen vergelijken.

Project- en contractramingen kunnen worden opgesteld op basis van inspectierapporten, (schets)ontwerpen of bestekken. Ramingen worden in het SSK-format van de CROW opgesteld. Daarbij heeft Object Survey ook inzicht in actuele prijzen en de werkelijk gemaakte projectkosten.

inspectie brug bruginspecteur