Onze medewerkers inspecteren en adviseren diverse opdrachtgevers. Deze zijn gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, waterschappen, aannemers en andere ingenieursbureaus. Onze inspecteurs hebben de nodige praktijkervaring, maar zijn ook bekend met de interne processen bij de opdrachtgevers.