Skip to main content
Category

Nieuws

Hoe werkt een sluis?

By Nieuws

Een sluis vormt de verbinding tussen twee wateren. Als twee waterwegen met een verschillende waterstand bij elkaar komen, krijg je een waterval of een stroomversnelling. Lastig om dat met een boot of schip te overbruggen. Een sluis biedt uitkomst en werkt als een soort lift. Je kunt er schepen mee omhoog tillen of juist een eindje laten zakken.

Sluizen maken scheepvaart mogelijk

Er zijn verschillende soorten sluizen. Veel sluizen regelen de hoeveelheid water in een rivier of polder. Schutsluizen regelen het varen van schepen. Door waterniveaus te regelen kunnen schepen op kunstmatige waterwegen varen. Kanalen en havens hebben sluizen nodig zodat de schepen van een lager naar een hoger waterpeil kunnen varen, of andersom.