De missie van Object Survey is om opdrachtgevers te ontzorgen op het gebied onderhoud en instandhouding van hun beweegbare infra assets.

Inspectie-brug-bruginspecteur

Over Object Survey

Dit doen we door inspecties zodat we de opdrachtgever goed kunnen informeren naar de werkelijke conditie van hun assets. Vervolgens adviseren we welke acties er benodigd zijn om deze conditie in stand te houden, waar mogelijk te verbeteren en om aan de vigerende wet- en regelgeving te blijven voldoen.

Op basis van het advies stellen we diverse kostenramingen waarmee de opdrachtgever in staat is een kostenbewuste beslissing te maken.

inspectie brug bruginspecteur

Inspectie

Object Survey verzorgt werktuigbouwkundige inspecties aan bruggen. Elke inspectie heeft een bepaald doel.

Een onderhoudsinspectie wordt gedurende het onderhoud uitgevoerd en geeft een goede en eerste indicatie van het object. Met een conditiemeting wordt elk onderdeel onderzocht op gebreken, waarbij een goed beeld ontstaat van de conditie van het object. Om de onderhoudsbehoefte van een object vasttestellen wordt een instandhoudingsinspectie uitgevoerd. Hierin wordt specifiek per onderdeel gekeken welk onderhoud er nodig is en met welke frequentie.

Wanneer er een specifieke aanleiding is wordt er meestal een gerichte technische inspectie uitgevoerd om een bepaald probleem of schade te onderzoeken.

Een Risico-Inventarisatie en Evaluatie is een wettelijk verplicht om de objecten op gebied van veiligheid te toetsen aan de geldende wet- en regelgeving. Hieruit blijkt waar en hoe groot de mogelijke veiligheidsrisico’s zijn. Met behulp van aanvullende maatregelen kunnen de risico’s worden weggenomen of beperkt tot een aanvaardbaar risico.

Advies

Een goed ontwerp is het halve werk. Object Survey heeft ruime ontwerpervaring en werkt zeer nauw samen met constructiebedrijven. Hierdoor levert Object Survey goede engineeringsoplossingen die robuust, goed maakbaar én kostenbewust zijn.

Op basis van inspectieresultaten kan er een advies worden gegeven hoe de resultaten te interpreteren en welke vervolgstappen er nodig zijn om tot een gewenste situatie te komen. Bijvoorbeeld bij schade aan een onderdeel van de aandrijving; is het nog acceptabel of is revisie nog mogelijk of moet dit vervangen worden.

Wanneer dit leidt tot grote investeringen is het belangrijk dat er een gedegen beslissing kan worden genomen. Hiervoor wordt het advies uitgewerkt in verschillende scenario’s. Van elk scenario worden de maatregelen, een uitvoeringsplanning en budgetraming opgesteld om de scenario’s met elkaar te kunnen vergelijken.