Schades of veranderde situaties hebben invloed op net functioneren van een object of compleet areaal. Een gerichte technische inspectie brengt de gevolgen in beeld. De inspectie gaat ‘verder dan onze neus lang is’ (binnen handbereik). Wanneer tijdens een inspectie een vermoeden is dat een lager schade heeft wordt dit ter plaatse direct verder geïnspecteerd, zonder door te verwijzen naar aanvullend onderzoek. U mag erop rekenen dat het juiste materieel tijdens de inspectie aanwezig is.

Vooraf bespreken we met de opdrachtgever welke informatie er nodig is. Object Survey voert regelmatig de volgende metingen uit:

  • Monitoring oplegdruk opleggingen;
  • Visuele monitoring lasscheuren;
  • Inmeten van de hoofddraaipunten, opleggingen, rijijzers (met behulp van een meetlint, total station, waterpasinstrument, 3D scan);
  • Geluids- en trillingenmetingen;
  • Ampèremeting (bepalen opgenomen vermogen);
  • Oliemonsteranalyse bij hydraulische installatie en smeermiddelen;
  • Infraroodmeting/Thermografie van uw installaties;
  • Schilderwerk: laagdikte, type conservering, kleur.