Een instandhoudingsinspectie brengt de toestand van een kunstwerk in beeld en stelt vast welke maatregelen nodig zijn voor het in standhouden van een kunstwerk gedurende zijn levensduur. Dit is naast het vast onderhoud, ook het klein en groot onderhoud.

In het eindrapport worden alle bevindingen vastgelegd welke uit het bureauonderzoek, een risico-inventarisatie en een inspectie komen. Wanneer het object door een bekende onderhoudsaannemer wordt onderhoud, worden de bevindingen vanuit het onderhoud opgevraagd en meegenomen in het instandhoudingsrapport. Op deze manier schetst het rapport een goed beeld van de werkelijke onderhoudstoestand en -behoefte.

Met inspectiefoto’s worden de risico’s en benodigde herstelmaatregelen van schades toegelicht. Het eindrapport is standaard opgebouwd met de algemene gegevens van het object, inspectiegegevens, een fotorapportage en een meerjarenoverzicht. Dat beschrijft de geconstateerde gebreken en periodieke onderhoudsprojecten met uitvoeringsjaar.

Inspectie-brug-bruginspecteur